Σχετικά με τον Χρόνο

Στην πραγματικότητα δε θέλω να μιλήσω γενικά για τον Χρόνο, ένα τέτοιο post δε θα μπορούσε να ήταν ποτέ σύντομο και περιεκτικό, όπως μου αρέσει. Είναι ωραίος τίτλος όμως. Θέλω να μιλήσω για τον χρόνο που πέρασε από πάνω μου ή εγώ από μέσα του, ή συμβαίνει ενώ υπάρχω, ή τέλος πάντων… Ήταν τα γενέθλιά μου στις 21 και πολύς […]

New banner

I just made this banner image for my home page slider with inkscape. I like this software, it has saved the day more than once for me. I have used it for making labels for products of my day job, making placing diagrams for the pick and place machine guy, even for modifying postscript files (silkscreens) generated with old EDA […]

LoRa news

I understand from what I ‘ve read lately, that LoRa technology is gaining on, and in places overtakes competing solutions, in WAN deploying solutions. This is true especially in outdoors applications, but with good penetration in buildings and good and easier to achieve network stability, as below sources show, the future seems very promising. Deploying a Wide Area Network for […]

Greek winter

It has been a while since my last post, and here is why: I said that this blog will be about things I love, in other words things that give me pleasure, or motive for living, or good vibes at least. The last couple of months were filled with nothing but bad vibes. One thing I love is certainly my […]

Microchip’s first LoRa module is almost here

We all know Microchip, right? When i read about Microchip adopting LoRa technology last August, I was expecting something interesting, and it seems I was right. Microchip already had solutions based on almost every wireless technology known to man (MiWi -their own thing-, WiFi, Bluetooth, Bluetooth LE, ZigBee, and some more 2.4 GHz and sub-GHz modules). Not having a solution […]

Tumbleweed

I just wanted to share my excitement for upgrading the night before yesterday my PC, from opensuse 12.2 that I had for ages, to opensuse tumbleweed 20150107. I did it from the network and everything went smoothly! I was so optimistic (or desperate) that I started the procedure and then I went to sleep. The next day I waked up, […]